ავი თვალისგან დამცავი ლოცვა – წმინდა წიგნიდან აღებული

Загрузка...

ბოროტებისაგან და  ავი თვალისგან დაცული იქნებით ამ ლოცვის წყალობით. როდესაც ლოცულობთ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ შურიანი და ბოღმით აღსავსე ადამიანები.

 

 

უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, რომელი მომავალ-ხარ განსჯად ცხოველთა და მკვდართა, შეგვიწყალენ ჩუენ ცოდვილნი, შეგვინდევ შეცოდებანი ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩუენისათა და ვითარცა უწყი დაგვიფარენ ჩუენ პირისაგან ანტიქრისტესა დაფარულსა უდაბნოსა მაცხოვარებისა შენისასა.

ჩემი ანგელოზის ძალა სხვისი ბოროტებისგან გამანთავისუფლებს. დაე, დამიცვას, არ განმსაჯოს არასამართლიანი მსაჯულის მიერ და დამიცვას შავი დღეებისგან. დამიფარავს ჩემი მფარველების ძალა, დაუმსახურებელი სასჯელისგან. ამინ. ამინ. ამინ.

Загрузка...
Загрузка...