მსოფლიოს 20 უმაღლესი მწვერვალი

Загрузка...

სტატიაში მოყვანილია უმაღლესი მწვერვალები მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ყველა გეოგრაფიის მოყვარულს (და არამხოლოდ) დააინტერესებს.

 20. ნგადი ჩული (სიმაღლე – 7871 მეტრი)

19. დისთაღილ სარი (7883 მეტრი)

18. ჰიმალჩული (7893 მეტრი)

17. გაშერბრუმ IV ( 7932 მეტრი)

16. ანაპურნა ll (7937 მეტრი)

15. გიაჩუნგ-კანგი (7952 მეტრი)

14. შიშა-პანგმა (8027 მეტრი)

13. გაშერბრუმ II (8034 მეტრი)

12. ბროუდ-პიკი ( 8051 მეტრი)

11. გაშერბრუმ I (8080 მეტრი)

10. ანაპურნა (8091 მეტრი)

9. ნანგა-პარბატი (8126 მეტრი)

8. მანასლუ (8156 მეტრი)

7. დჰაულაგირი ( 8167 მეტრი)

6. ჩიო-ოიუ  (8201 მეტრი)

5. მაკალუ (8463 მეტრი)

4. ლხოცსე (8516 მეტრი)

3. კანჩენჯუნგა (8586 მეტრი)

2. ჩოგორი (8611 მეტრი)

1. ევერესტი / ჯომოლუნგმა (8848 მეტრი)

 

 

 

 

Загрузка...
Загрузка...